#automation-testing

6 bài viết được gắn tag này.
 1. Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
  Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
 2. Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
  Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
 3. Debug lỗi hiệu quả trong test automation
  Debug lỗi hiệu quả trong test automation
 4. Test Spec: Nơi thể hiện kịch bản test
  Test Spec: Nơi thể hiện kịch bản test
 5. Test data: Một trong bốn thành phần quan trọng tạo nên test automation
  Test data: Một trong bốn thành phần quan trọng tạo nên test automation
 6. Automation testing và manual testing: Điểm mạnh và điểm yếu từng loại
  Automation testing và manual testing: Điểm mạnh và điểm yếu từng loại