#legacy-code

2 bài viết được gắn tag này.
  1. Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm
    Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm
  2. Những vấn đề Front-end có thể đối mặt với việc duy trì sự phát triển một sản phẩm lâu năm
    Những vấn đề Front-end có thể đối mặt với việc duy trì sự phát triển một sản phẩm lâu năm