#folder-structure

2 bài viết được gắn tag này.
  1. Lựa chọn thiết kế cấu trúc thư mục source code trong dự án frontend
    Lựa chọn thiết kế cấu trúc thư mục source code trong dự án frontend
  2. Core module - Gồm những loại logic nào
    Core module - Gồm những loại logic nào

    Core module trong project cũng như trái tim của một cơ thể con người vậy! Nhỏ nhất so với các phần còn lại và nó nằm sâu thẳm nhưng nó duy trì sự sống và tạo ra giá trị cốt lõi cũng như không thể thiếu của project. Việc đầu tư và chăm sóc định kỳ core-module giúp project trở nên: tin cậy, hiệu quả và project có thể MAINTAINABLE với thế hệ lập trình tiếp theo.

    Read more