Our Blog

Tech Sharing

 1. Manual testing tại Cybozu Việt Nam
  Manual testing tại Cybozu Việt Nam

  Như đã giới thiệu trong bài “Automation testing và manual testing: Điểm mạnh và điểm yếu từng loại“, hiện tại ở Cybozu Việt Nam, chúng tôi…

  Read more
 2. Team Cy-PSIRT đối ứng bảo mật tại Cybozu Vietnam
  Team Cy-PSIRT đối ứng bảo mật tại Cybozu Vietnam
 3. Những vấn đề Front-end có thể đối mặt với việc duy trì sự phát triển một sản phẩm lâu năm
  Những vấn đề Front-end có thể đối mặt với việc duy trì sự phát triển một sản phẩm lâu năm
 4. Setup môi trường phát triển automation testing cho người mới bắt đầu
  Setup môi trường phát triển automation testing cho người mới bắt đầu
 5. Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
  Research tasks: mang lại nhiều giá trị cho dự án automation testing
 6. Flaky test thử thách lớn của test engineer
  Flaky test thử thách lớn của test engineer
 7. Upload file: Làm thế nào để thực hiện tự động hóa ?
  Upload file: Làm thế nào để thực hiện tự động hóa ?
 8. Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?
  Automation testing có thể thay thế hoàn toàn manual testing?
 9. Reset test data - Giải pháp hữu ích dành cho developer
  Reset test data - Giải pháp hữu ích dành cho developer
 10. Parallel Testing: Cách Hoạt Động, Lợi Ích, Khó Khăn Và Giải Pháp
  Parallel Testing: Cách Hoạt Động, Lợi Ích, Khó Khăn Và Giải Pháp
 11. Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
  Automated API Testing: Mảnh ghép lớn trong bức tranh Automated End-to-End Testing
 12. Kiểm thử tự động tại Cybozu: giới thiệu các loại testing
  Kiểm thử tự động tại Cybozu: giới thiệu các loại testing
 13. Chiến lược xác định Locators trong automated web testing
  Chiến lược xác định Locators trong automated web testing
 14. Allure Report là gì? Tổng quan và cách triển khai tại Cybozu
  Allure Report là gì? Tổng quan và cách triển khai tại Cybozu
 15. 7 code review mindset giúp developer đi đường dài trên con đường lập trình
  7 code review mindset giúp developer đi đường dài trên con đường lập trình
 16. Test Report: Tầm quan trọng và tiêu chí lựa chọn report tool phù hợp
  Test Report: Tầm quan trọng và tiêu chí lựa chọn report tool phù hợp
 17. System log và custom log trong automation testing
  System log và custom log trong automation testing
 18. Nhận diện lỗi từ error message
  Nhận diện lỗi từ error message
 19. Debug lỗi hiệu quả trong test automation
  Debug lỗi hiệu quả trong test automation
 20. Review automated source code: Với 4 bước để "chạm" tới chất lượng
  Review automated source code: Với 4 bước để "chạm" tới chất lượng