Phạm Trường Hải

Phạm Trường Hải

I have been working at Cybozu Vietnam seen 2017. This is the best time in my career path, I learned many things in technology so I would like to share them with everyone.

 1. Giới thiệu về web accessibility
  Giới thiệu về web accessibility
 2. Storybook - Công cụ giúp phát triển UI component
  Storybook - Công cụ giúp phát triển UI component
 3. Sơ Lược Về Unit Testing Trên Front End
  Sơ Lược Về Unit Testing Trên Front End
 4. Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm
  Giải pháp loại bỏ Legacy code trong một phần mềm lâu năm